U kunt bij mij terecht voor advies en bijstand in tal van rechtsgebieden:
burgerlijke, strafrechtelijke, commerciële, sociale materies enzovoort.

Ik kan u adviseren, u bijstaan bij onderhandelingen, voor u bemiddelen,
voor u optreden voor verschillende overheden en voor u pleiten voor de
rechtbank.

Mijn kantoor behandelt vooral volgende soort zaken:

 • schade en aansprakelijkheid (bij ongevallen, slecht uitgevoerde
  contracten, beroepsfouten, verzekeringen);
 • verkeersrecht (auto-ongevallen, verkeersovertredingen);
 • geschillen over onroerend goed (huur, koop, mede-eigendom,
  burenhinder, bouwrecht);
 • rechten en verplichtingen bij contracten (zowel nationale als
  grensoverschrijdende overeenkomsten, handelsrecht, gerechtelijke
  invordering).

Mijn beroepsactiviteiten zijn echter niet tot deze materies beperkt. Ook
andere zaken worden in mijn kantoor behandeld.

De risico’s burgerlijke aansprakelijkheid en insolvabiliteit van het kantoor
zijn gedekt via collectieve polissen onderschreven door de Orde van
Vlaamse Balies.