Wie betaalt uw advocaat?

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, betaalt uw verzekeraar de advocaat van uw keuze.

Komt u in aanmerking voor juridische tweedelijnsbijstand (‘pro Deo’), dan betaalt de overheid uw advocaat. U betaalt zelf slechts een beperkt bedrag of soms zelfs helemaal niets.

Als het tot een proces komt, moet de verliezende partij normaal gezien een rechtsplegingsvergoeding betalen als tegemoetkoming in de advocatenkosten van de winnende partij.

Hoe rekent uw advocaat?

Advocaten maken in hun afrekening (‘staat’ genoemd) een onderscheid tussen ereloon (of ‘honorarium’) en kosten:

  • het ereloon wordt per uur of per prestatie gerekend, of is gelijk aan een
    percentage;
  • de kosten omvatten apart gefactureerde kantoorkosten en aan derden
    gedane betalingen.

Belgische advocaten mogen niet werken op basis van ‘no cure no pay’ (waarbij de advocaat alleen betaald wordt als hij de zaak wint).

Klik hier voor de berekening van ereloon en kosten in mijn kantoor.