De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, aangepast.

Ereloon
Tenzij anders afgesproken wordt het ereloon berekend per uur. Het basistarief is 160 euro per uur (exclusief btw*). Het tarief kan verhoogd of verlaagd worden naargelang van het belang, de spoedeisendheid en de moeilijkheidsgraad van het dossier.

Kosten
Tenzij anders afgesproken zijn volgende kantoorkosten niet in het ereloon begrepen:

  • dossierrecht (bijdrage algemene kosten): 55 euro (als de behandeling van uw dossier zich over meerdere jaren uitstrekt wordt deze kost jaarlijks aangerekend)
  • briefwisseling: 12 euro per (niet-aangetekende) brief
  • uitgaande telefoon/fax/e-mail: 1 euro per oproep/verzonden bericht (telefoon/fax naar het buitenland: 5 euro, eventueel vermeerderd met een toeslag volgens duurtijd en land)
  • fotokopieën/scans (kopieertijd inbegrepen): 0,50 euro per kopie/scan
  • verplaatsingen (auto): 0,50 euro per kilometer.

Voormelde bedragen zijn exclusief btw*.

Andere specifieke kosten (bijvoorbeeld aantekengeld, parkeerkosten, treinticket) en voor de cliënt gedane uitgaven (zoals gerechts- en deurwaarderskosten) worden aangerekend tegen kostprijs.

In een ‘staat van ereloon en kosten’ krijgt u een gedetailleerd overzicht van de aangerekende prestaties.

Provisie
Bij het begin van mijn tussenkomst kan om een ‘provisie’ (voorschot) verzocht worden. De hoogte ervan is afhankelijk van de vermoedelijk te leveren prestaties.

*Btw (belasting over de toegevoegde waarde) De diensten van advocaten in België zijn onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21% (behoudens uitzonderingen).